Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Generalforsamling / Formandens beretning 2018
Print side

Formandens beretning 2018

KSIs Hovedbestyrelsesberetning ved Generalforsamlingen 27. nov 2018

Medlemmer af HB: Anja C. Andersen (formand), Ulf Madsen, Arne Astrup, Kirsten Hansen, Michelle Lærke, Emma Nystrøm, Sune Meisling, Morten, Ortmann, Henrik Poder.

Sekretær for HB: Ebbe Rasmussen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Hovedbestyrelsen blev valgt ved KSIs generalforsamling den 28. november 2017.

Den konstituerede sig selv på første HB-møde den 12. december 2017 med Anja C. Andersen som formand.

 

Der er afholdt 9 HB-møder i perioden: 16. januar, 21. februar, 22. marts, 28. maj, 20. juni, 18. september, 10. oktober, 8. november og 27. november.

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling 21. februar, hvor de foreslåede vedtægtsændringer om klubbernes selvstændighed i foreningen blev vedtaget.

Med disse ændringer får hver klub deres eget CFR-nummer og slipper derfor for at betale for deltagerne i motionsafdelingen.

 

På den ordinære generalforsamlingen 28. november 2017 blev ændringsforslaget vedtaget med 28 stemmer for og 0 imod.
Der var 34 stemmeberettigede, og kravet om 2/3 af fremmødte var opfyldt. Der var imidlertid ikke 200 fremmødte som en vedtægtsændring kræver, hvorfor den ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt.

Vedtægterne har derfor i §3 fået tilføjet nyt stk. 5 med ordlyden:

  • ”Klubberne i KSI er selvstændige, juridiske enheder, og KSI kan ikke gøres ansvarlig for handlinger og økonomiske dispositioner, som er besluttet i den enkelte klub.” 

Størstedelen af HBs arbejde i indeværende år har drejet sig om at finde en måde at sikre økonomien for KSI fremadrettet. Tidligere i KSI historie, dengang KSI hed USG, betalte foreningen ikke for brug af lokaler ved KU. Som følge af to større ændringer i forholdene for KSI, hvor (1) der skal betales for drift ved brug af lokaler ved KU, samt (2) at KU kun er villig til at støtte KSI økonomisk under forudsætning af, at KSI kun er for KU- studerende, ansatte og alumner. Tidligere var USG åben for alle andre, og mange studerende fra andre universiteter deltog (CBS, DTU, etc.)

HBs arbejde har derfor i det forgangne år haft to hovedspor:

(1) Arbejdet med at sikre lokaler (balletsalen ved KUA samt lokaler ved Nørre Campus). Meget af arbejdet er endnu ikke afsluttet, idet der pt. foregår en intens dialog med KU, om hvorvidt KSI kan få en reduktion i det beløb, der skal svares for drift, og/eller alternativt, at KSI får øget støtte fra KU, svarende til det beløb, der savnes for at få økonomien til at løbe rundt uden, at priserne for de studerende øges yderligere. HB finder, at de nuværende priser for flertallet af aktiviteterne har nået (måske overskredet?) smertegrænsen i forhold til, hvad der er råd til for en studerende på SU. HB har foretaget et større udredningsarbejde af priserne ved KSI og lign. idrætstilbud i Københavnsområdet for at kunne dokumentere overfor KU, at prisforøgelser ikke er en reel løsning mht. at skaffe KSI yderligere indtægter.

(2) Fokus på hvordan flere studerende og medarbejdere ved KU får kendskab til KSIs gode tilbud. Pt. er der lavet en aftale med KU om, at KSIs logo kører på KUs hovedside (ku.dk) som et banner ved sæsonstart sidst i august samt i januar, hvor det er muligt at melde sig til ikkefyldte hold til halv pris. Der er et større arbejde i gang med at identificere, hvordan vi når ud til samtlige KU-studerende, inkl. udenlandske KU-studerende samt KU ansatte og alumner. Pt. er der ca. 6.000 KU’er ved KSI, så med KUs 40.000 studerende og 8.000 ansatte er der potentiale for at rekruttere nogle flere, så det bliver muligt at få fyldt holdene op.

HB skønner, at hvis der kan skaffes yderligere 2.000 medlemmer, vil økonomien i foreningen være i en fornuftig gænge.

HB har arbejdet ud fra en ambition om, at KSI skal være det idrætstilbud ved KU, som KU’ere gerne vil være med i og vil kunne se sig selv i. Dvs. der skal være en god blanding,  som tiltaler et bredt udsnit af de studerende og ansatte. Når udenlandske forskere og studerende ankommer og spørger, ”hvor kan jeg dyrke idræt ved KU, så skal alle på KU sige: KSI”.

Alt efter hvordan aftalen mellem KSI og KU falder ud, vil det være forventeligt, at det bliver nødvendigt med nogle tekniske vedtægtsændringer. Så Generalforsamlingen skal være forberedt på, at der meget sandsynligt, vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i starten af det nye år, som en følge af det. Men som sagt, aftalen skal landes først, inden vi kan vurdere, om den kan rummes i de nuværende vedtægter eller, hvorvidt de må ændres noget.

På hele HBs vegne

Anja C. Andersen

 

Sidst redigeret 26-11-2018 13:35:12

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.