Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Generalforsamling / Bemærkninger til forslag til Budget for 2019
Print side

Bemærkninger til forslag til Budget for 2019

KU Studenteridræts Generalforsamling 27. november 2018

 

 

Resultatet

Et budgetteret underskud på små 2,2 millioner finder HB både ubegribeligt og voldsom, så vi må starte med at kommentere ”bagfra”. HB ønsker, at du ikke blokerer inden du er kommet i gang med den videre læsning. 

Hvis det budget bliver virkelighed i 2019, så går KU Studenteridræt konkurs i årets løb. Derfor tager vi hul på forklaringen allerede her indledningsvis.

Håbet er, at vi snart – i al fald omkring 1. januar 2019 får en udmelding fra Københavns Universitet på den sag omkring huslejetilskud til KSI, som er aftalt, skal konkluderes snart. Hvis KU støtter KSI med husleje på det beløb, vi er sat til at betale i husleje til KU, så går budgettet stort set i ”0”.

3 mulige konsekvenser afhængigt af udfaldet af KU’s analysearbejde for at støtte KSI yderligere er:

1.

Hvis KU støtter KSI med 2,1 million til dækning af husleje-regninger for OM Hallen og Balletsalen. Så vil KSI overleve. Dog vil prisniveauet stadig være så højt for at deltage, at de fattigste af de KU Studerende (de, der alene må leve af SU) ikke have råd til at deltage.

2.

Hvis KU støtter KSI med mindre end 2,1 million, vil KSI være tvunget til at afhænde en mulig del af disse to huslejebelastede faciliteter (OM-Hallen eller Balletsalen). Det vil føre til nedskæringer i omfang af idrætsudbud og dermed færre deltagere, dermed en mindre forening. Dermed mindre KSI hjælp til støtte for studiemiljøet på KU. Det usikre her er, at vi ikke ved om KSI får lov til at leje mindre end ”24-7” Hvis vi ikke får det, så vil det gå helt galt.

3.

Hvis KU støtter med et højere beløb til husleje end 2,1 million, fordi KU ønsker at studiemiljøet også skal være bedre også for de fattige studerende. Så vil KSI være i stand til at skabe en virkelighed, hvor mere aktive, klogere og mere socialt trænede studerende kan udfolde sig her sammen med ansatte og alumner. indsæt

 

Indtægter

Virksomhedsoverdragelsen pr. 1. januar 2019, hvor planen er, at de nuværende 2 1/3 årsværk overflyttes fra NEXS til KSI med samtidig lønoverførsel af 1,4 millioner kr. 

Konkret betyder dette i foreliggende budget. at du under ”Personaleomkostninger” finder de 1,4 millioner som udgift.

Hovedbestyrelsen har en del usikkerhed mht. budgettere medlemsbetalingerne. Budgetbeløbet vil være stærkt afhængigt af hvordan aftalen med KU mht. dækning af husleje lander. Hvis KSI får rigtig stor hjælp, således at det bliver muligt at sænke priserne for KU-studerende, vil det medføre større indtægter da flere vil have råd til at tilmelde sig. Omvendt, hvis husleje støtten fra KU fører til, at KSI må skære ned på omfanget af lokaler, så vil det stærkt forværre muligheden for at udbyde idræt nok til at nå dette indtægtsniveau.

Inkluderet i medlemsbetalingerne er også de faste udgifter for deltagerne til ”kurser og ture”. Her tænkes på rejseomkostninger, ophold, liftkort, som deltagerne betaler via indregning i det givne deltagergebyr.

 

Aktivitetsudgifter

Der er en forskel ned gennem underpunkterne i denne gruppe udgifter. De første 3 benævnt med startordet ”tilskud” er udgifter, som alle har det til fælles, at udgiftsposten betales ligeligt af samtlige deltagere i KSI.

De næste to sidste poster forvaltes anderledes:

”Udendørsakt.Indkøb,Vedligehold” Er indkøb for at få aktiviteter til at fungere.

” delt.betalte omkost.kurser&ture” modsvarer det beløb som er betalt af de respektive deltagere på disse hold.
Altså personligt finansierede forhold på den type aktiviteter. Fx er rejseudgifter, opholdsudgifter, leje af udstyr (fx joller) de udgifter, som hver deltager på hvert specifikt kurser/ture selv betaler via deres tilmelding.

 

Lejeudgifter(midt på siden)

KSI har stor glæde af Folkeoplysningsloven, der sikrer, at vi har mange lokaletimer, der stilles gratis til rådighed. Denne kvalitet er dog et tveægget sværd.

Folkeoplysningsloven praktiseres i Københavns Kommune således, at lokalerne her først og fremmest stilles til rådighed for foreninger, der hovedsagelig har børn og unge under 18 år. Derfor må KSI leje lokaler, der ikke er underlagt  Folkeoplysningsloven:

 


OM hallen                                    1.000.000

Balletsalen, Sønder Campus         1.100.000

Kanonbådsskuret                             190.000

Remisen                                          150.000

Metropol                                           60.000

I alt                                              2.505.000

 

I det kommende kalenderår kommer vi til at mærke, at renoveringen af Kanonbådsskuret, hvor vi har kajak og SUP udstyr, bliver tilendebragt. Dette medfører en huslejestigning. Vi forventer en husleje på ca. 195.000 kr. årligt.

Vi tænker at denne udgift med råderet over ca. 400 m2 bl.a. skal medfinansieres gennem nye tiltag. Dels vil vi starte Vinterbadning, som vi forventer en pæn indtægt på. Dels vil vi leje ”parkeringspladser” ud til opbevaring af private kajakker. Endelig er planen, at etablere klatrekvaliteter i skuret. Bl.a. har KU Studenteridræt netop modtaget 240.000 kr. fra Foreningspuljen til at etablere denne udvikling. Dermed regner vi stærkt med, at en større del af disse 195.000 kr. bliver finansieret af øgede indtægter på nævnte fronter.

Samtidig er renoveringen også en fantastisk opgradering af badefaciliteter, toiletter, lys og varme.

 

Personaleomkostninger

Som nævnt står vi foran en ”virksomhedsoverdragelse”. Således at 2 1/3 årsværk er planlagt at blive overført fra NEXS til KSI så hurtigt som muligt efter 1. januar. Derfor er udgiften til ”adm. ansatte i normale stillinger” er steget med 1,4 millioner.

Det er en meget stor post. Her skal det påpeges, at to adm. ansatte bruger henholdsvis 20 og 34 % af deres ugentlige arbejdstid på undervisning iflg. ansættelseskontrakten. Så disse løndele kunne i princippet trækkes ud her og lægges til udgiften til trænerløn.

Her nævner jeg tidskrævende arbejdsopgaver, der udføres af adm. ansatte:

Al planlægning af sæsonprogrammer inkl. ansættelse af trænere, lokaleansøgninger, vedligehold af hjemmeside, besvarelse af henvendelser fra medlemmer, bogføring, kontrakter til trænere og formidling af foreningens kultur til både trænere og deltagere.

 

IT

KU Studenteridræt skal have ny aftale om pasning af back up, hjemmeside, server osv. Det hidtidige firma Metalogic har opsagt deres aftale med os. Det bliver det dyrere af, med mindre vi kan få hjælp fra KU.

 

Konferencer/Kontingent

Budgettet indeholder primært forventede udgifter til kontingenter til DGI og specialforbund under DIF (bad, bas, box, fut, kajak, klatring, ski, sv&po, synkro & udspring og vol). ”konferencer” bruger KSI næsten ikke penge på.

 

Underskud

Den opsparing, der gennem en del år er foretaget mhp. fejring af 100 års jubilæum i foreningen står ikke på en særskilt konto. USG / KSI har afsat 25.000 kr. de sidste 7 år. Dvs. hvert år siden 2012 har der været en post i budgettet, der siger at 25.000 kr. er afsat til afholdelse af 100 års jubilæum. Det betyder, hvis vi bruger dette beløb i 2019, at beløbet vil fremstå som et budgetmæssigt underskud, fordi pengene ikke formelt er hensat på en dertil indrettet konto. KSI har allerede her i 2018 forbrugt de 25.000 kr. af dette beløb. De er gået til historiske plancher, Poloshirts og design af 100 års logo. Dermed er der 150.000 kr. tilbage til 2019.

Sidst redigeret 23-11-2018 15:18:31

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.