Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Generalforsamling / Administrativ Beretning
Print side

Administrativ Beretning

KU Studenteridræt generalforsamling 27. november 2018

 af Ebbe Rasmussen

 

Sponsorater, udviklingsaftaler

KSI er afhængig af gode relationer med omverdenen for at fastholde og udvikle vores aktiviteter. Således har vi gennem årene fået store beløb og mødt stor velvilje til at få mulighed for forbedringer.

Det har på den ene side være vores samarbejde med By og Havn, hvor vi har haft indflydelse på nye regler og adfærd i Københavns Havn, som hvor må vi træne i kajak og SUP. At få udvidet grænserne for vores træningsradius betyder, at det bliver mere tiltrækkende at tilmelde sig vore hold. Vi har på økonomisiden netop fået bevillinger for 4 aftaler i hus.

1) KSI har fået 25.000 kr. i sponsorat fra CopyCare, vores leverandør til kopi, printer, hjertestarter, infoskærm.

2) KSI har fået 49.000 kr. fra Friluftsrådet til at finansiere (50 %) af vores investering i 10 SUP sæt.

3) KSI har modtaget 240.000 kr. fra DGI / DIF Foreningspuljen. Beløbet er givet til at opgradere Kanonbådsskuret med bl.a. bouldervæg.

4) Endvidere har KSI fået 100.000 kr. af KU’s Almene Fond til renovering af klatretårnet.

 

De 240.00 kr. er et afgørende beløb for at KSI kan foretage den udvikling og detaljeindretning af den 1/3 del af de 3 kanonbådsskure dele, vi samarbejder med 2 andre kajakklubber om. 

Til februar 2019 står toilet, bade om omklædnings faciliteter færdige til stort løft for alle vore deltagere på Holmen. De samlede sponsorater beløber sig til 20 millioner fra Realdania og A.P.Møller Fondene. Disse midler har tilsammen gjort, at vi nu er et sted, der har nogle meget bedre kvaliteter end da vi startede. Disse midler er koordineret af den Fond, der er sat til at drive bygningen, der er fredet i klasse A. Fonden har sit udspring på Arkitektskolen.

 

Ildsjæle og administrativ koordinering

Det der binder en idrætsforening som KU Studenteridræt sammen er ligesom den mørtel, der holder murstenene sammen på en dansk murstensbygning – det er den frivillige indsats, der sker på mange planer i KU Studenteridræt. I administrationen forsøger vi efter bedste evne at koordinere og vejlede frivillige i at håndtere dvs. blande, styre bindingsevnen og timingen af mange forskelligartede tiltag.

Det er lige fra deltagere, der tager ansvar for at koordinere Holdspisning til 40 klatrere, der er aktive en weekend på at vaske samtlige klatregreb. Nødvendigt for at grebene ikke er ubrugelige pga. kalk og hud. Det er ca. 40 frivillige fra KSI Håndbold, der arbejder døgndrift en lang weekend for at få afviklet et stævne med 200 deltagere fra Nordeuropa. Ildsjæle, der tager officials kurser eller dommerkurser. Forretningsudvalgsmedlemmer fra 10 afdelinger, 9 Hovedbestyrelsesmedlemmer. 3 bestyrelser i de 3 klubber med mellem 6-12 i hver bestyrelse. To gange i løbet af de sidste år har KSI Kajakafdeling afviklet Dansk Mesterskab i HAVKAJAK. Et mesterskab med flere interessante discipliner, der nærmer sig akrobatik i kajak. KSI tager pænt for sig af metal til dette DM, der koordineres i samarbejde med Dansk Kajakforbund.

Mange er i årets løb engagerede for at sikre transport og nogle gange overnatning for turnerings deltager fra rigtigt mange hold i KU Studenteridræt. Måske skal der søges tilskud fra Arrangementspuljen, måske fra Elitepuljen. Men nogen skal lave ansøgningerne. Administrationen behandler over året disse projekter. Måske er det koordinering i indkøb af drikkevarer til ”Greb-vaskerne”, måske er det koordinering af bookninger i Fællesrummet til afholdelse af FU møder, medlemsmøder osv. Det er også koordinering af ansøgninger for at få offentligt tilskud til medlemmers deltagelse i Officialskurser, eller træneres deltagelse i Clinics eller anden efteruddannelse.

KSI Krydsfit Games, Klubmesterskab for motionsbadmintonspillere bliver arrangeret af to forskellige TRÆNER ILDSJÆLE. Administrationen hjælper med lønkroner, præmier og evt. booking af lokaler. Dvs. koordinering af vores turneringsplads i relevante haller.

 

Lokalesituationen

Det har været tilbagevendende, at der er udfordringer med lokaler. Både at skaffe ønskede lokaler til mangfoldigheden af forskellige idrætsgrene. Men de sidste sæsoner også i forhold til en stigning i huslejen.

For det første har lokalerne i ”USG tiden” via praksis på KU og via Folkeoplysningsloven overvejende været stillet gratis til rådighed. Folkeoplysningsloven sikrer, at alle godkendte foreninger får stillet offentlige lokaler gratis til rådighed.

For det andet har KU hjulpet med at skaffe lokaler via aftaler og praksis om at hjælpe. Her er der så sket store forandringer.

Dels har NEXS bygget om således, at KSI har mistet plads til mange hold om ugen, fordi Gym.sal Nord er ombygget så det ikke længere er en gymnastiksal.
Endvidere kan KSI ikke længere låne Karnapsalen på NEXS. Også her har USG gennem tiden haft mange ugentlige hold.

Men disse forringelser er ikke enestående for derudover har KU besluttet, at KSI skal betale husleje dels på Sønder Campus, 1.1 millioner om året for leje af Balletsalen, dels 1 million for leje af OM Hallen på Nørre Alle.
OM Hallen blev i 1941 givet som gave til Studenteridrætten / USG.

Summen af disse forandringer er en voldsom trussel for overhovedet at få et realistisk program for både Hoved- og Sommersæson.

Samtidig med at KSI mangler lokaler, der stilles til rådighed spredt ud over byens Campus.

Vores medlemmer ønsker helt klart et større udbud af aktiviteter i PRIME TIME, dvs. på hverdage mellem kl. 17 – 21. Hvis vi virkelig skal friste de studerende på KU, så har vi stort behov for at KU hjælper os med det. Det gør Københavns Kommune nemlig ikke. Kommunen prioriterer at tildele PRIME TIME til børn og unge under 18 år. Det er derfor KSI har brug for hjælp af KU til at låne fx Gimle på Fbr. Campus. Hvis KSI virkelig skal gøre en forskel i forhold til Studiemiljøet.

En ny hal er taget i brug på Lundehus Skole. KSI har fået plads til et enkelt badmintonhold der sent om aftenen. Vi havde håbet på mere. Vi har været engageret i dette projekt fra de første spæde forsøg på at få bygget en hal der. Men det har ikke hjulpet os stort.

 

Det nye formål i KU Studenteridræt i forhold til ”USG-tiden”

Procentdelen af KU-studerende er steget med 6 % i forhold til sidste sæson. Det vil sige en fremgang fra 64% til 70 % KU-studerende i det samlede deltagertal. Tilsvarende er andelen af deltagere med KU-relation, summen af KU-studerende, -ansatte og -alumner, nu oppe på 83%.

Det er samtlige idrætsgrupper, der har oplevet forøget andel af KU-studerende. Flere idrætsgrupper har forøget KU-andelen af deltagere med over 10 %:

 • Dans

 • Fodbold

 • Kampkunst

 • Styrketræning

 • Yoga

 • Kurser / ture

 • Klatring

 

Aldersspredning

Der er et par grunde til at vende aldersspredningen i deltagersammensætningen. Dels giver de unge mellem 18-25 år tilskudskroner via Folkeoplysningsloven, og unge under 18 år udløser dobbelt tilskud. Denne sidste kategori rummer deltagerne på vores børnesvømmehold. Disse er defineret som hold hvor den voksne skal have en KU-relation.

Tilskud genereret på baggrund af Folkeoplysningsloven sikrer KSI et tilskud i omegnen af 700.000 kr. årligt.

Den anden grund er større legitimitet i forhold til vedtægternes sikring af at, f.eks. ansatte og alumner nu er helt legitime medlemmer. Aldersspredningen pt:

 • 3-8 år                 33 deltagere

 • 18-25 år         1.503 deltagere

 • 26-30 år         1.416 deltagere

 • 31-40 år           567 deltagere

 • 41-50 år           158 deltagere

 • Over 51 år         98 deltagere

Vores erfaring og tilbagemeldinger fra holdene (både fra trænere og deltagere) fortæller, at aldersspredningen ikke volder problemer i træningen. Mere afgørende end alder er, at niveauinddelingen fungerer, og at deltagernes indstilling til fordybelse, forbedring og lyst er på plads.

 

Kønsfordeling og MeToo

I alle forandringer i disse tider i KU Studenteridræts verdensbillede er der noget, der ikke ændrer sig. Fordelingen mellem kvinder og mænd, når vi ser på deltagersammensætningen. Dette forhold har gennem mange år været stabilt +/- 1 procentpoint.

Der er derfor også lige nu

 • 68 % kvinder

 • 32 % mænd

Det er jo umiddelbart en mærkelig ”skævhed” i og med at resten af den danske idrætsverdenen har problemer med at få ligeså mange kvinder som mænd til at dyrke idræt i en idrætsforening / klub.

På den anden side, så afspejler fordelingen stort set den kønsfordeling, der er på Københavns Universitet, når vi sammenligner med fordelingen af studerende. Dog er der på KU lidt flere mænd end i KSI.

I administrationen synes vi ikke, at det er et problem, men en sjov virkelighed at spille op imod.

I detaljen er der få steder hvor billedet afviger fra denne overvægt af kvinder:

 • Basketball     m/k 59/41

 • Kampkunst   m/k 45/55

 

Samt i de 2 af 3 klubber:

 • Klub badminton                 m/k 61/39

 • Klub svøm&polo                m/k 56/44

 

I administrativ optik vil vi bare gerne friste flere til at tilmelde sig uanset køn.

Seksuelle overgreb er blevet en diskuteret sag i International Studenteridræt dette år. Sagen refererer til Europæiske Studenterlege denne sommer i Portugal. Her blev en finsk kvindelig altet udsat for overgreb af mænd. Det reagerede det Finske Studenteridrætsforbund på (OLL) overfor arrangørerne og det Europæiske Studenteridrætsforbund (EUSA). Disse to ansvarlige instanser dels undlod at reagere og senere blot at bagatellisere sagen. Hermed har konklusionen hos OLL været, at der er grund til at forholde sig skarpt til dette problem her i Europa inden for studenteridrætten, der tilsyneladende indeholder accept af overgreb i større kredse også på ledelsesplan.

Derfor har vi i administrationen kigget lidt i egne rækker. Har KSI et problem? Det har vi imidlertid ikke kunne spore de sidste par sæsoner, men sagen er væsentligt nok til, at alle i KSI har fokus på om, vi også har et problem.

 

”At købe katten i sækken”

Når man tilmelder sig et hold i KU Studenteridræt. Så betaler man jo dels et sæsonkontingent samt et deltagergebyr, hvis man er KU studerende. Ikke stud og andre betaler nogle ekstra afgifter.

Hvis man nu af en eller anden grund ikke kan følge holdet fx pga. skemaændringer på studiet eller fordi man udvikler sig så hurtigt, at man har behov for at flytte niveau, så har KU Studenteridræt en regel, der siger, at man kan skifte hold. Dvs. vælge et andet hold/idræt og få sin betaling med over på dette hold.

Denne kvalitet bliver flittigt brugt. 235 har flyttet hold siden 1. september.

Samtidig kan deltagere, fx udvekslingsstuderende afmelde sig, hvis de kun er i København i et semester. Ved afmelding får man ½ delen af sin betaling retur. Det er også muligt at framelde sig inden for de første 2 uger fra man har tilmeldt sig. Man kan endvidere afmelde sig med en lægeerklæring. 311 har frameldt eller udmeldt sig via disse bestemmelser. Dog er der også i de 311 personer, der har gået på et hold, som vi har måtte lukke. Her kan man så enten blive udmeldt eller flytte til et andet hold.

Med disse regler undgår vi netop, at medlemmer føler, at de ”køber katten i sækken”.

 

Forandringsprocessen fra USG til KU Studenteridræt

Administrationen har nu arbejdet 9 måneder under nye vedtægter. Meget er sket og meget står for at skulle ske. Vi har skabt og brugt et to nye logo’s. Dels et på hjemmesiden og på brevpapir. Dels et jubilæums logo. Mange nye medlemmer husker allerede kun Studenteridrætten som KSI.

Kun mangler i den forbindelse selvfølgelig, at hjemmesiden får et tilsvarende nyt navn.

Vi ansatte har lært at præsentere os som ”KSI” når vi tager telefonen. Usg.dk er i dag stort set ”vasket ren” for det gamle navn ”USG”. Desværre er navnet KSI.dk allerede i brug. Men arbejdsplanen er at gå efter fx KSI.org eller lignende. Samtidig er vi ved at undersøge kombinationsmuligheder med et hjemmesidenavn a’la KSI.ku.dk.

Det har langt fra været som at knipse med fingrene at få et tilsvarende antal deltagere som da vi kunne friste alle studerende i Københavns området. Så selvom procentfordelingen i deltagerskaren vokser fint med nu 70 % KU-studerende og andelen af deltagere med en KU relation i alt er på 83 %, så er KSI i denne forandringsproces gået voldsomt tilbage numerisk - i antal deltagere. Godt 2000 færre deltagere siden samme tidspunkt for 2 år siden. Det svarer til ca. 80 færre hold. Det har gjort rigtigt ondt. Det er selvfølgelig også mindre udgifter til trænere, men det er også ca. 1.5 million mindre i medlemsbetalinger.

Arbejdet har foregået og foregår stadig med at rette vores udmelding om KU Studenteridræts fantastiske program helt snævert mod relevante KU-fora. Det er en proces, der kræver mange nye kontakter og forhandlinger for at få adgang og komme på så mange KU – platforme som overhovedet relevant.

Det er i og for sig fysisk muligt. Der er jo over 39.000 studerende på KU, der er ca. 9000 ansatte på KU og der er et ukendt, men endnu højere antal alumner fra KU boende i og omkring København.

Så det skulle være en fornuftig udfordring, hvis det ikke lige var fordi det samtidig med at SU er beskåret til det halve og KU har sent os huslejeregninger på samlet set 2,1 million. Det betyder at den fattigste del af de KU Studerende ikke har råd til at betale for at være medlem. Den del, der hverken kan få et studiejob eller får økonomisk støtte fra forældre.

Det er en ond sammenhæng. Samtidig er priserne for at dyrke idræt i KU Studenteridræt så høje at flere andre tilbud i byen er konkurrencedygtige. Det er rigtigt synd for studiemiljøet.

 

Tilbagegang set i forhold til idrætsgrenene

Tilbagegangen er synlig i samtlige idrætter. Den er dog ikke lige stor alle stedet. Der er også idrætter, der gik tilbage allerede inden forandringen fra USG til KSI. Her skal jeg især nævne Dans og Exercise. Disse har over en 7-9 års periode gået tilbage med samlet set 1900 deltagere. De to idrætsgrupper alene. Her har forklaringen de første 5-7 år af den tilbagegang især været øget konkurrence fra Fitness industrien, der har indført nogle tilsvarende danse / exercise tilbud ved siden af træning med vægte og maskiner.

Men det sidste år efter forandring mod KU Studenteridræt er der store forskelle mellem idrætsgrupperne. Mindst tilbagegang er nogle klassiske boldspil som badminton, basketball, volleyball, som vi forventer vil slutte ved udgangen af april 2019 med omkring 10 % tilbagegang.

Mellem 15-25 % tilbagegang forventer vi svømning, klatring og kampkunst.

Med 30 % eller højere tilbagegang forventer vi resten. Selvfølgelig håber vi på en voldsom høj tilmelding fra juleferien og frem mod 1. feb. Der er i al fald plads til ca. 1700 flere deltagere.

 

Administrationstyngde

Vi er naturligvis også i administrationen opmærksomme på at KU Studenteridræt er ”dyr i drift” forstået som, at der går mange lønkroner til administrationen.

Derfor vil vi her pege på nogle forhold, der kræver rigtigt mange arbejdstimer og som ikke er villet forbrug internt i foreningen.

At booke lokaler. Det er meget administrationstungt at sikre at de lokaler som Københavns Kommune (KK) skal stille til rådighed for alle Københavnske foreninger via Folkeoplysningsloven ikke kører på skinner. Tvært imod. Så har KK ”glemt” KSI, dvs vi havde ikke fået nogen træningstider overhovedet. Så kan vi ikke få kodet vores adgangskort til Bellahøj Svømmestadion, fordi KSI ikke eksisterer, de kender kun USG. Selvom det er KK, der har godkendt vores nye konstruktion for at sikre, at vi fortsat levede op til Folkeoplysningslovens krav. Så siger Folkeoplysningsloven, at det er KK’s forpligtelse at stille lokaler til rådighed for interesserede foreninger. Alligevel har KK ikke de sidste 10 år kunnet administrere at svare på og tildele KSI (USG) træningstider hen over sommeren og især i svømmehaller. De har hverken et system eller en vilje til at hjælpe os der. Derfor har – især KU Svømning og Vandpolo måtte købe sig til træningsplads i andre kommuner i Kbh. omegn.

 

På NEXS / fakultetet fungerer det meget administrationstunge adgangskortsystem periodisk ikke. Mange medlemmer har over året stået med et adgangskort – udleveret via KSI adm. – der alligevel ikke åbner den relevante dør til den aktivitet, som medlemmet har betalt for.

Det sidste meget besværlige system KSI er underlagt er, at lokalebookning af fx Store Auditorium. (genf.lokale), Karnapsal (fx trænerjulefrokost). Hvor vi har oplevet at booking af disse lokaler skal ske med meget specifikke søgefrister. Når vi så overholder disse og får lov at låne lokalerne, så går alarmen hver 20 sekund? Det borer vi i. Det viser sig så at Fakultetet har lavet et bookingsystem, hvor lokale bevillingen er adskilt fra alarmsystemet. Dvs. Fakultetet vil ikke sikre, at de slår alarmen fra i den periode, som de giver tilladelse til at KSI kan benytte et lokale. At få alarmen slået fra skal vi søge om særskilt og til en helt anden instans og med helt andre frister?

 

100 år - Jubilæum for KSI

Vi føler som ansatte i foreningen det historiske vingesus. Det er jo fantastisk at være ansat i en forening med så lang og flot en historie bag sig. Traditionerne er mange, dels for at bevare kvaliteter, der er erfaret gennem mange år, dels at en gennemgående tradition har – fra starten – været PARATHED TIL FORANDRING. Således er flere idrætter i foreningsregi ”opfundet” i denne forening.

I det forgangne år har vi brugt en del tid på – sammen med medlemmerne - at forberede hvordan fejringen skal foregå. Noget er allerede sket. Fx har vi til sæsonstart ”optrådt” med nye historiske plancher, når vi har præsenteret KU Studenteridræt for nye og nuværende studerende. Vi har fejret – stille og fredeligt 100 års dagen (1. oktober) på første Hovedbestyrelsesmøde umiddelbart efter. Beslutningen er, at fejringen skal foregå gennem hele sæsonen 18/19, fx også til forårsopvisningen.

Vi er i gang med at forberede en reception / fejring sammen med samtlige medlemmer til februar 2019. Samtidig regner vi med at præsentere en jubilæumsbog med masser af billeder fra det lange liv i foreningen. Bogen kan du købe til en favorabel medlemspris.

 

 

 

Sidst redigeret 26-11-2018 12:52:29

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.