Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger / Volleyballafdelingen / VEDTÆGTER
Print side

Vedtægter for USG Volleyballafdeling

 

VEDTÆGTER FOR KSI’s VOLLEYBALL AFDELING

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Afdelingens navn: Københavns Universitets Studenteridræt (KSI) Volleyball-afdeling. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet juni 2006.

§ 2. TILHØRSFORHOLD

Københavns Universitets Studenteridræt (KSI) Volleyball-afdeling er en afdeling i foreningen Københavns Universitets Studenteridræt (KSI) og medlem af Dansk Volleyball Forbund (DVBF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser.

Afdelingen er i alle forhold underlagt KSI’s vedtægter. Disse vedtægter er vedlagt som bilag. Ændringer af nærværende vedtægter skal godkendes af KSI’s hovedbestyrelse. 

§ 3. FORMÅL.

Afdelingen har, i henhold til KSI´s formålsparagraf, til formål at give først og fremmest studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke volleyball både på motions- og turneringsplan.

Afdelingen har derefter til formål at fremme den generelle interesse for idrætten til ansatte og alumner fra Københavns Universitet.

 

§ 4. MEDLEMSKAB

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle, der opfylder alle gældende regler for medlemskab af KSI. Se www.usg.dk.

  

§ 5. DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU) eller en bestyrelse bestående af én deltager fra motionsafdelingen og en fra turneringsafdelingen samt en talsperson fra hvert niveau (begynder, letøvet, øvet, rutineret eller turnering). Hermed kan FU bestå af op til 6 personer. Er der pladser, der ikke kan besættes i forhold til ovennævnte kan pladserne tildeles til medlemsmødets fremmødte spillere efter almindeligt valg. FU kan nedsætte udvalg efter behov. Disse refererer til FU.

 

§ 6. MEDLEMSMØDE.

6.1 Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed, og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære sag er afdelingens idrætslige linie.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. FU aflægger beretning.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af det af KSI fastsatte kontingent.

5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer/bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

6. Eventuelt.

 

6.2 Medlemsmødet indkaldes med 12 dages varsel. Indkomne forslag skal være FU i hænde senest 7 dage før. Disse lægges umiddelbart på afdelingens hjemmeside.

 

6.3 Forretningsudvalget vælges på følgende måde. det ene FU-medlem vælges mellem opstillede af de fremmødte på medlemsmødet. De øvrige vælges af alle fremmødte og vælges mellem en af talspersonerne fra hvert af de i § 5 nævnte niveauer (begynder, letøvet, øvet, rutineret og turnering). Dvs. hvis der er 3 letøvede hold og dermed 3 talspersoner, så er de mellem disse 3 at medlemsmødets deltagere skal vælge et FU-medlem. 

§ 7 PROTOKOL.

Over det på medlemsmødet og forretningsudvalgs-møder passerede, skal der føres protokol. Medlemsmøde-protokollen underskrives af dirigent og mødesekretær, den øvrige protokol af FU.

 

§ 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Til medlemsmødet, er der beslutningsdygtighed uanset de fremmødtes antal, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer af KSI’s Volleyball Afdeling.

  

§ 9 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ektraordinære tvister indberettes til KSI’s hovedbestyrelse.

 

§ 10 ØKONOMI OG REGNSKAB

10.1 Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen KSI for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af KSI’s hovedkontor, medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Dette er samtidig tilgængeligt for afdelingens daglige ledelse.

 

10.2 KSI Volleyball Afdeling fører selv regnskab for interne anliggender så som afdelingens interne sponsorer, transportudgifter for deltagerne til turneringsaktivitet.

§ 11. AFDELINGENS OPLØSNING

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i KSI’s hovedbestyrelse. Evt. værdier i forbindelse med opløsning tilfalder ubeskåret KSI. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra USG ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

Således vedtaget ved afdelingens årsmøde Dato:  25/10 2017

 

Vedtægter er vedtaget af Volleyballafdelingen og afventer godkendelse fra KSI’s Hovedbestyrelse.

Sidst redigeret 30-10-2017 09:33:39

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.