Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger / Skiafdelingen / Vedtægter
Print side

Vedtægter for KSI Ski-afdeling

 

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED

Afdelingens navn: KU Studenteridræt (KSI) Ski-afdeling. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet den 27. april 2011. 

 

§ 2. TILHØRSFORHOLD

KU Studenteridræt SKI afdeling er en del af foreningen KU Studenteridræt (Københavns Universitets Studenteridræt) og medlem af Dansk Skiforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er underlagt disses love og bestemmelser. Derudover er afdelingen medlem af Danske Studenters Idrætsforbund (DSI).

Afdelingen er i alle forhold underlagt KU Studenteridræts vedtægter. Disse vedtægter fremgår af foreningens hjemmeside. Ændringer i nærværende vedtægter skal godkendes af KSIs hovedbestyrelse.

  

§ 3. FORMÅL

Afdelingen har, i henhold til KSI´s formålsparagraf, til formål at give først og fremmest Studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke skiaktiviteter både på motions- og turneringsplan.

Afdelingen har derefter til formål at fremme den generelle interesse for idrætten til ansatte og alumner på KU. 

 

§ 4. MEDLEMSKAB

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle, der opfylder de gældende regler for medlemskab af KSI. Se www.usg.dk  

 

§ 5. DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU) bestående af én på medlemsmødet valgt samt en talsperson fra hvert niveau (begynder, letøvet, øvet, rutineret og turnering). Hermed består FU af op til 6 personer.

FU kan nedsætte udvalg efter behov. Disse refererer til FU. FU indkalder til og opsætter dagsorden for medlemsmødet senes 3 uger før mødet. Der kan indsendes forslag til dagsorden til FU indtil 7 dage før mødet. 

 

§ 6. MEDLEMSMØDE

Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære formål er afdelingens idrætslinie.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. FU aflægger beretning

3. Behandling af indkomne forslag

4. Fremlæggelse af de af KSI fastsatte medlemsbetalinger

5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant

6. Eventuelt.

 

Valg til forretningsudvalg foregår ved, at de af niveauerne udpegede kandidater defineres som opstillet, og der foretages valg deriblandt, således at alle har stemmeret til at sikre det endelige valg af en repræsentant for hvert niveau. 

 

§ 7 PROTOKOL

Over det på medlemsmøder og forretningsudvalgs møder passerede, skal der føres protokol. Generalforsamlingsprotokollen underskrives af dirigent og mødesekretær, den øvrige protokol af bestyrelsen.  

 

§ 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED

På medlemsmøder, der er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ektraordinære tvister indberettes til KSIs hovedbestyrelse. 

 

§ 10. ØKONOMI OG REGNSKAB 

Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen KSI for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af KSI’s administration, medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Disse oplysninger er samtidig tilgængelige for afdelingens daglige ledelse. 

 

§ 11. AFDELINGENS OPLØSNING

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i KSIs hovedbestyrelse. Evt. værdier i forbindelse med opløsning tilfalder ubeskåret KSI. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra KSI ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

Således vedtaget ved afdelingens stiftelse den 27. april 2011. Revideret den 30. oktober 2017.11.06

 

Sidst redigeret 04-12-2017 12:34:20

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.