Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger / Motionsafdelingen / Vedtægter
Print side

Vedtægter for KSI's Motionsafdeling

Forslag til Vedtægter for KSI’s Motionsafdeling

  

§ 1          Afdelingens navn er ”KSI’s Motionsafdeling” og er hjemmehørende i Københavns Kommune.

 

§ 2          Afdelingens formål er at tilbyde alsidige og udviklende idrætsaktiviteter samt et aktivt klubliv, primært til studerende ved Københavns Universitet, samt til ansatte og alumner fra Københavns Universitet.

 

§ 3          Medlemsskab af KSI’s Motionsafdeling opnås ved betaling af medlemskontingent for den pågældende sæson.

 

§ 4          Medlemskontingentet fastsættes hvert år på KSI’s ordinære generalforsamling i november måned og forfalder ved indmeldelse på et af KSI’s motionshold eller tilmelding i Motionsafdelingen (se § 3).

 

Forretningsudvalget

§ 5          Motionsafdelingen ledes af et forretningsudvalg bestående af mindst 4 medlemmer og højst 10. Motionsafdelingens 3 repræsentanter valgt på KSI’s Generalforsamling og KSI’s daglige leder, er fødte medlemmer af Forretningsudvalget. Resterende op til 6 pladser vælges mellem kandidater opstillet på talspersonsmødet i oktober måned. Der opfordres til at de valgte repræsenterer så mange af Motionsafdelingens idrætsaktiviteter som muligt. Idrætsaktiviteterne er defineret således:

 

-                Boldspil

-                Dans

-                Exercise

-                Gymnastik

-                Kampkunst

-                Svømning/Vand

-                Ture/Kurser

-                Udendørs Hold

-                Yoga

  

§ 6          Beslutninger afgøres ved kvalificeret flertal. Forretningsudvalget vælger selv sin formand blandt Motionsafdelingens Forretningsudvalgsmedlemmer.

 

§ 7          Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 8          Motionsafdelingens Forretningsudvalg er forpligtet til altid at varetage Motionsafdelings-medlemmernes interesser og at behandle indstillinger fra afdelingens enkelte medlemmer eller indstillinger fra talspersonsmødet.

 

§ 9          Motionsafdelingens Forretningsudvalg mødes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Der kan udarbejdes dagsorden. Forretningsudvalgsmøder indkaldes med 14 dages varsel, men kan dog i særlige tilfælde indkaldes med kortere varsel.

 

Forretningsudvalgets virke

§ 10        Forretningsudvalget varetager og skal søge at styrke Motionsafdelingens medlemmers interesser på følgende punkter:

 

1)            Arrangementer, fællesaktiviteter og tværidrætslige tiltag

2)            Klubånd

3)            Køb af nyt udstyr

4)            Skabelsen af nye idrætsaktiviteter

5)            Vedligeholdelse og forbedringer af KSI’s faciliteter

6)            Dialog med bestyrelsen om forbedring af KSI’s fremtid som idrætsorganisation

7)            Eventuelt

 

               Forretningsudvalget kan på eget initiativ påtage sig opgaver, der ligger uden for de i vedtægterne opstillede.

              

               KSI’s hovedbestyrelse er forretningsudvalgets øverste myndighed.

 

Talspersonsmøder

§ 11        Forretningsudvalget er ansvarlig for at indkalde til talspersonsmøder 2 gange årligt. Ekstraordinære talspersonsmøder kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt 2/3 af talspersonerne ønsker dette.

 

§ 12        Talspersonsmøderne er åbne for alle Motionsafdelingens medlemmer.

 

§ 13        Talspersonsmøderne indkaldes på mail med min. 14 dages varsel til afdelingens valgte talspersoner og kan annonces i foreningens nyhedsbrev samt på relevante sociale platforme.

 

§ 14        Forretningsudvalget udarbejder en dagsorden for talspersonsmødet på baggrund af henvendelser fra talspersoner eller øvrige medlemmer af Motionsafdelingen.

 

§ 15        Formålet med talspersonsmødet er at gøre status for afdelingen og hjælpe Forretningsudvalget med at udpege retningen for det kommende års arbejde i Motionsafdelingen. Derudover vil der altid være mulighed for at stille supplerende forslag og spørgsmål.

            

Vedtægter

§ 16        Vedtægterne kan ændres, når mindst 2/3 af de på talspersonmødet fremmødte medlemmer stemmer herfor, og ændringerne skal godkendes af KSI´s hovedbestyrelse.

 

§ 17        Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på et ekstraordinært indkaldt talspersonsmøde, der indkaldes med min. 7 dages varsel, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal ikke, kan opløsning ske på nyt ekstraordinært talspersonsmøde inden 3 uger, hvor beslutning kan træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

 

Vedtaget på talspersonsmødet den 30. oktober 2017.

 

Vedtægter er vedtaget af Motionsafdelingen og afventer godkendelse fra KSI’s Hovedbestyrelse.

 

 

Sidst redigeret 17-01-2020 12:04:50

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.