Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger / Kajakafdelingen / Vedtægter for USG Kajakafdeling
Print side

Vedtægter for KSI Kajakafdeling

 

§ 1. NAVN OG HJEMSTED 

Afdelingens navn: KSI KAJAK-AFDELING. Hjemsted i Københavns Kommune, Nørre Allé 53, 2200 København N. Afdelingen er stiftet den 23. oktober 2008

 

§ 2. TILHØRSFORHOLD 

KSI KAJAK-AFDELING er en afdeling som er tilsluttet foreningen KSI (Københavns Universitets Studenteridræt) og er underlagt KSIs love og bestemmelser. Afdelingen kan melde sig ind i Dansk Kano-og Kajakforbund eller andet forbund/forening.

Afdelingen er i alle forhold underlagt KSI's vedtægter. Disse vedtægter er vedlagt som bilag. Ændringer i nærværende vedtægter skal godkendes af KSIs hovedbestyrelse.

 

§ 3. FORMÅL 

Afdelingen har, i henhold til KSI´s formålsparagraf, til formål at give først og fremmest studerende på Københavns Universitet mulighed for at dyrke havkajakroning både på motions-, tur- og konkurrenceplan.

Afdelingen har derefter til formål at fremme den generelle interesse for kajakroning og det tilknyttede friluftsliv hos ansatte og alumner på KU

 

§ 4. MEDLEMSKAB 

Som aktive medlemmer kan afdelingen optage alle der opfylder de gældende regler for medlemskab af KSI. Se www.usg.dk

 

§ 5. DAGLIG LEDELSE

Afdelingen ledes af et forretningsudvalg (FU) bestående af mindst 3 personer, valgt blandt deltagere fra KSI kajakholdene, bestående af en fra hvert niveau (begynder, letøvet og øvet). FU vælges på medlemsmødet.  FU kan nedsætte udvalg efter behov. Disse refererer til FU. FU skal holde mindst et møde om året.

 

§ 6. MEDLEMSMØDE 

Medlemsmøde er afdelingens øverste myndighed og afholdes hvert år i oktober måned. Mødets primære formål er afdelingens idræts linie.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. FU aflægger beretning.

3. Behandling af indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af det af KSI fastsatte kontingent.

5. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant

6. Eventuelt.

 

§ 7 REFERAT

 

Der skrives referat i forbindelse med medlemsmøde, FU-møder og udvalgsmøder. Ved mødernes begyndelse vælges referent og ordstyrer. Medlemsmøde referat underskrives af ordstyrer og referent. FU mødereferat underskrives af FU.

 

§ 8 BESLUTNINGSDYGTIGHED

På medlemsmødet, der er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves af de personligt fremmødte medlemmer.

 

§ 9 EKSTRAORDINÆRE TVISTER

Ektraordinære tvister indberettes til KSIs hovedbestyrelse.

 

§ 10. ØKONOMI OG REGNSKAB

Afdelingens regnskab varetages udelukkende af foreningen KSI for så vidt angår medlemsbetalinger, aflønning af trænere, indberetning til Told og Skat.

Der føres, af KSI's administration medlemskartotek, bogholderi og regnskab, der til enhver tid udviser afdelingens drift og økonomiske stilling på en overskuelig måde. Disse oplysninger er samtidig tilgængeligt for afdelingens daglige ledelse.

 

§ 11. AFDELINGENS OPLØSNING

Afdelingens opløsning kan kun stadfæstes ved vedtagelse i KSIs hovedbestyrelse. Det er ligeledes umuligt for afdelingen at flytte fra KSI ved at ændre navnet i nærværende vedtægter.

 

Således vedtaget ved afdelingens stiftelse den 23. oktober 2008 samt tilpasset ved medlemsmødet (årsmøde for deltagerne) 1. november 2017

 

Sidst redigeret 04-12-2017 12:04:01

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.