Password

Glemt password?

Ny bruger?

 
hængelås indkøbskurv
Søg...
Du er her: Forside / Om USG / Afdelinger
Print side

Afdelinger i KU Studenteridræt

Idrætsgrenene i KU Studenteridræt har mulighed for at opnå en vis grad af selvstændighed ved at blive en afdeling med deres egne vedtægter. En afdeling er altid underlagt KU Studenteridræts overordnede vedtægter, så foreningens generelle bestemmelser vil altid gælde.

KU Studenteridræt som forening kan ikke blive medlem af DIF (DIF er paraplyorganisation for specialforbundene), hvorimod man som etableret afdeling under KU Studenteridræt opfattes som selvstændig, og afdelingen kan således blive medlem af DIF. Medlemsskabet af Danmarks Idrætsforbund giver bl.a. kajakafdelingen et aftalegrundlag om uddannelse og certifikater, så man fx kan ro i udlandet, samt som nævnt deltagelse i turneringer.

Afdelingernes interesser varetages af de respektive forretningsudvalg og gennem de to pladser i hovedbestyrelsen. 

Bliv en afdeling nu!

Kontakt sekretariatet i KU Studenteridræt, hvis I har et ønske om at jeres idræt skal blive til en afdeling.  Der er et sæt standardvedtægter til rådighed, som I vil få tilsendt, og som I naturligvis selv kan føje til, hvis I har ønsker herom. Skabelonen er blot det absolutte minimum, for at I opfylder de krav, der er til, at blive og være en afdeling.

Afdelingens kompetencer

1.      Alle medlemmer i afdelingerne har ret til at opstille kandidater til valg på generalforsamlingen i KU Studenteridræt. Afdelingernes valggruppe giver ret til at besætte 2 pladser i Hovedbestyrelsen (HB). Alle medlemmer i KU Studenteridræt stemmer om, hvem der får sæde i HB, men alene afdelingerne har opstillingsret til disse to pladser.

2.      Har gennem sine repræsentanter i Hovedbestyrelsen ret til at rejse alle sager og få disse behandlet på et HB-møde.

3.      Kan ændre i egne vedtægter på deres årsmøder (medlemsmøder/generalforsamlinger). Vedtagne ændringer skal dog godkendes af HB.

4.      Kan beslutte at afholde KSI AFDELINGSMESTERSKABER og lignende. På grund af sæsonplanlægningen skal afdelingen indgive ønsker til administrationen om dato, sted og tid af hensyn til holdlægningen generelt i KU Studenteridræt. Dette skal ske inden udgangen af maj måned.  

5.      Har indstillingsret i forhold til TRÆNERPÅSÆTNING TIL AFDELINGENS HOLD. Indstillinger afleveres til KSIs sekretariat i løbet af maj måned for kommende hovedsæson og i løbet af februar for sommersæsonen.

6.      Har medinddragelse i BUDGETLÆGNINGEN i forhold til deltagergebyret i forbindelse med sæsonplanlægning. Sekretariatet har det overordnede økonomiske ansvar, men er forpligtet til at diskutere med afdelingens ledelse om mulige justeringer. Fx i forhold til økonomisk fordeling mellem turneringshold og ikke turneringshold indenfor afdelingen. Dette gælder fx i forbindelse med planlægning af fritræning eller ekstratræning. Her er det afdelingens kompetence at stille forslag til sekretariatet.

7.      Har høringsret mht. sæsonplanlægning, hvilke hold skal træne på hvilke tidspunkter. Konkret betyder det at afdelingen kan indgå i to faser: 1) ønsker for kommende sæson, 2) sekretariatets udkast til placering af de besluttede antal hold og deres træningstider.

8.      Kan udforme sikkerhedsregler for aktiviteten i samspil med KSIs naturvejleder. De besluttede regler skal derefter til godkendelse i Hovedbestyrelsen (HB). Trænere har ikke kompetence til at ændre på disse, men kan foreslå ændringer til Afdelingens ledelse.

9.      Kan beslutte hvilke aktiviteter, der skal have støtte via Elitepuljen. Standard vedtagelsen er, at der betales for turneringshold (1. holdet for både mænd, kvinder og mix), men der er jo afdelinger, der ikke har turneringshold, og der kan være afdelinger, der ønsker at eliten støttes på anden vis. Indstillingen skal ske til sekretariatet i KSI i sæsonplanlægningsfasen.

10.   Kan søge midler til projekter fra Arrangementspuljen. Ansøgninger sendes skriftligt til KSI's sekretariat.

Hvis afdelingen råder over egne penge, er den velkommen til at have disse stående på en konto hos KU Studenteridræt. 

 

Sidst redigeret 16-06-2021 14:31:10

Gå til kurven, for at færdiggøre tilmeldingen og betale.

eller

Forsæt indkøb

Vi vil gerne høre din mening

Indtast dit navn, email og en kommentar herunder.
Din kommentar bliver herefter sendt til KSI.

 

Navn:
Email:
Kommentar:

Send kommentar

Tak for din henvendelse.
Vi vil læse din kommentar.