Søg...
Print side

Danske Studenters Idrætsforbund (DSI)

 

Nyheder – april 2016

Et samarbejde mellem AUS (studenteridrætten i Århus) og USG (Studenteridrætten i København) er i gang med det formål at genrejse DSI, at få aktiveret så mange Studenteridrætsklubber i Danmark som muligt, at få valgt en bestyrelse, at udfolde en international aktivitet for Studenteridrætsklubberne gennem deltagelse i EUSA (det europæiske studenteridræts forbund), at stimulere hinanden på tværs af danske studenteridrætsklubber.

 

Trin 1er at indkalde danske Studenterklubber til en generalforsamling.

På generalforsamlingen at få valgt en bestyrelse og få etableret grundlag for at kunne betale kontingent til EUSA og dermed kunne deltage i EUSA begivenheder.

 

Baggrund

Det er mange år siden, der sidst blev afholdt generalforsamling i DSI. Der var ingen interesse hos Studenteridrætsklubberne. Ingen har taget initiativ.

Nu er flere uafhængigt af hinanden interesserede i at dyste via EUSA. Her dyrker man typisk idræt ved at konkurrere med andre Universiteter. Dette i modsætning til Studenteridrætten i FISU (det verdensomspændende Studenteridrætsforbund), hvor det er lande, landshold eller nationale hold, der dyster med hinanden.

Vi gør os dermed uafhængige af nationale forbund under DIF, der ikke er synderligt interesserede i DSI aktiviteter.

 

Forudsætning

Dels skal der på generalforsamlingen vise sig nogle ildsjæle, der vil præstere i en kommende DSI bestyrelse, dels skal flere af de danske studenteridrætsklubber igen betale kontingent til DSI således, at vi som minimum kan finansiere at betale kontingentet til EUSA.

Sidst redigeret 07-04-2016 16:01:57