Søg...
Du er her: Forside / Danske Studenters Idrætsforbund / Mesterskabs-bestemmelser
Print side

DSI mesterskabsbestemmelse

 

1.  Danske Studernters Idrætsforbund (DSI) er ene arrangør af Danske Studenter Mesterskaber (DSM). Deltagere er  studenteridrætsorganiseringer i Danmark.

 

2.  Mesterskaberne arrangeres af DSI i samarbejde med en medlemsklub. Klubber der ønsker at afvikle et DSM, kan ansøge DSI’s bestyrelse om retten til arrangementet for ét år af gangen. Ansøgningen stiles til DSI’s sekretariat.

 

3.  Deltagerne skal være aktive studerende ved videregående uddannelser i Danmark. Alle deltagere skal være medlemmer af den klub de stiller op for. Den arrangerende klub er ansvarlig for at disse regler overholders og er forpligtet til ved skriftligt krav herom, at dokumentere dette ved fremskaffelse af studiekortskopier. Dette krav kan den arrangerende klub således stille til det enkelte hold.

 

4.  DSM kan arrangeres i alle idrætsgrene, der er alment udbredte indenfor studenteridrætten i mindst 3 af medlemsklubberne.

 

5.  Der kan arrangeres åbne DSM, med deltagelse af udenlandske studenterklubber. Arrangerende klubber forpligtes tilat prioritere nordiske venskabsklubber.

 

6.  Den af DSI godkendte arrangerende klub er forpligtet til at fastlægge tid og sted for mesterskabet senest 3 måneder før afholdelse og informere DSI om dette. Den arrangerende klub er ligeledes forpligtet til at opkræve 2 x deltagergebyr for klubber, der ikke er medlemmer af DSI. Den ekstra betaling skal afregnes til DSI. Invitationen skal sendes til alle DSI klubber, samt/eller offentliggøres i ”DSI Nyhedsbrev”. Invitationen skal også indeholde krav om official hjælp, hvis dette anses for nødvendigt.

 

7.   DSI forpligter sig til at levere mesterskabs beviser (medaljer/diplomer). DSI kan give økonomisk tilskud til mesterskabet, hvis der er mindre end 3 deltagende danske klubber i den givne række/disciplin. Eventuelle yderligere præmier står for den arrangerende klubs regning og ansvar.

 

8.   Den arrangerende klub er forpligtet til at tilbyde/foreslå en billig overnatningsmulighed (fx privat indkvartering eller overnatning på skole med liggeunderlag).

 

9.   Disciplinspecifikke bestemmelser. Her tænkes på at udvikle kvaliteter, der er (vi vil udvikle som) særkender for studenteridrætten. Basketball, indefodbold, svømning, volleyball, håndbold osv.

 

10.  Tilmeldinger til DSM arrangement er først gyldige når alle afgifter og informationer er afleveret til den arrangerende klub.

 

11.   Program for Mesterskabet med alle tider skal sendes ud senest 10 dage før arrangementet. Heri skal også fremgå eventuelle officialforpligtelser for de respektive deltagende klubber.

 

12.   Arrangør af DSM skal udfærdige en skriftlig rapport fra arrangementet. Rapporten skal indeholde - resultatlister – økonomisk rapport – kort information om arrangementet. Rapporten skal sendes til DSI’s sekretariat og kan udløse det økonomiske tilskud.

 

13.   For DSM gælder de internationale turneringsbestemmelser, hvis ikke andet angives. 

 

Mesterskabsbestemmelserne er udfærdiget af DSI’s bestyrelse juli97 og rettet 28. feb. 1998.

Sidst redigeret 23-06-2014 11:59:10