Søg...
Du er her: Forside / Danske Studenters Idrætsforbund
Print side

DSI - Danske Studenters Idrætsforbund

Siderne er under udarbejdelse - for yderligere informationer om DSI kontakt os. Kontaktinfo findes under fanen til højre.

 

DSI - Danske Studenters Idrætsforbund - er en landsdækkende paraplyorganisation for studenteridrætsklubber i Danmark. DSI er stiftet i 1948. DSI arbejder for at styrke studenteridrættens vilkår i Danmark. Endvidere arbejder DSI for at skabe relationer med studenteridrætten i Norden.
DSI har igennem årene haft en række arrangementer. Man har bl. a. afholdt Nordisk Akademisk Mesterskab gennem mange år i atletik, håndbold og roning. I 1963 deltog DSI i studenter VM i Sverige.
DSI fik indtil slutningen af 80'erne tilskud via Tipsmidlerne, men dette ophørte og skal DSI igen have gavn for studenteridrætten, skal DSI igen have del i Tips- og Lotto-midlerne.

 

Hvem er medlem af DSI og hvem kan være medlem af DSI?

Medlemmerne af DSI er foreninger og klubber, der har studerende som medlemmer. Som eksempler herpå kan nævnes Akademisk Boskeklub, VLI (Landbohøjskolens Idrætsforening), AUS (Århus Universitets Sport) m.fl.
Idrætsforeninger og idrætsklubber som har studerende som medlemmer er velkommen til at melde sig ind i DSI.
 
DSI optager også enkelt medlemmer. Dette er studerende, der ønsker at deltage ved studenter VM og Universiader. Disse betaler et årligt kontingent på 100 kr.

 

De seneste aktiviteter i DSI-regi

DSI sender hvert år deltagere til både studenter VM og Universiader. I 2013 deltager Danmark ved sommeruniverisaden i Rusland. Internt i Danmark er der kun meget få studenteridrætsarrangementer. DSIs primære funktion er således at akkreditere deltagere til Universiader og SVM.
   

Nordisk Samarbejde

DSI har deltaget i det nordiske samarbejde indenfor studenteridrætten gennem NAIF, der er forkortelse af Nordiske Akademiske Idræts-Forbund. NAIF afholder i samarbejde med lokale klubber og landsforbundene Nordiske Mesterskaber indenfor en lang række sportsgrene, her kan nævnes NSM i beachvolley, orienteringsløb, håndbold m.m.
Dette arbejde er pt. indstillet og de øvrige nordiske studenter idræts organisationer deltagere i det europæiske studenteridrætssamarbejde EUSA.

 

DSI's bestyrelse

DSIs sekretariat bor på Århus Universitet.


Danish Student Sport Association
C/O AU Elitesport
Fredrik Nielsens Vej 5, 214

8000 Aarhus C


www.universiade.dk

 

Legat til fremme af idræt blandt kvindelige studenter

DSI fik i 1979 af Undervisningsministeriet overdraget bestyrelsen af et legat, som i 1918 blev indstiftet til fremme af idræt blandt kvindelige studenter. Legatet blev oprettet af en lille kreds omkring Elsa Mary Fischer, som ønskede at hendes "arbejde for indførelse af idræt blandt kvindelige studenter skulle støttes og sikres mod senere at blive glemt". Størstedelen af legatkapitalens renter skal hvert år uddeles til en idrætskvinde indenfor studenteridrætten.

Sidst redigeret 11-08-2020 16:10:28